TABULKY VELIKOSTÍ » Golfové hole
Vše o golfových holích

Golfové hole


Hráč k odehrání míčku používá hole (anglicky clubs). Golfová hůl se skládá z hlavy (clubhead), shaftu (násady) a gripu (držadla ). Golfové hole se dělí na železa (irons), hybridy (hybrids) a dřeva (woods). Železa mají hlavu vyrobenu z kovu. Hybridy jsou golfové hole, které vypadají téměr jako dřevo, ale liší se váhou a výplní báně. Je to tedy něco mezi železem a dřevem. Dřeva byla původně vyráběna ze dřeva, nyní se používají kovy, na úderovou plochu ocel a na další část titan, většinou bývá dolní část hole zvaná hlava dutá. Železa se používají obecně na kratší a přesnější rány, dřeva naopak pro dlouhé rány. Golfové hole se liší délkou a sklonem úderové plochy (loft).

Železa se používají nejvíce v označení 3 až 9, kde nejmenší sklon a největší délku má hůl č. 3. Čím menší číslo, tím menší sklon hlavy a delší šaft. Výsledkem je delší rána. Na nejkratší rány, přihrávky na grýn, se používají tzv.wedge), kterých je několik druhů. Nejmenší sklon má pitching wedge sklon hlavy této hole je 48° a označuje se PW, zřídka gap wedge – 52°, označení G. Další hůl sandwedge má sklon 54–56°, označení SW. Lobwedge se sklonem 58–60°, označuje se buďto sklonem hlavy nebo písmanem L. Jak napovídá název, pitching wedge se používá na hraní úderů chip a pitch. Gapwedge je na hraní z hlubokých jam. Sandwedge je určena pro hru z pískové překážky (bankru) a lobvedž je pro krátké obloučky. U dvou posledních holí se udává ještě parametr bounce, což je to vyboulení na spodní straně hole, které určuje, jak hluboko se hůl ponoří při úderu do písku.

Dřeva se většinou používají na dlouhé rány. Dřevěné golfové hole se dělí na drivery s označením 1, fervejová dřeva (nejčastěji 3, 4, 5). fervejová dřeva jsou určena pro hru z ferveje tj. krátce střiženou část pole. Tráva se stříhá na cca 2 cm, takže je možné provést úder dřevem a jakoby smést míček z trávy. Driver je určen pro nejdelší rány, má velkou hlavu a hraje se z týčka (tee) – většinou dřevěného kolíčku. Nyní už se ale vyrábějí i týčka z plastu, které se po úderu nezlomí. Jejich nevýhodou však je, že pokud ho hráč po odpalu nenajde, trva déle než se rozloží. Driver byl dříve značen jako č. 1, nyní se označuje sklonem úderové plochy většinou od 8,5° do 11°.

Speciální holí je patr (putter), který má kolmou líc hlavy a používá se k závěrečným úderům na grýnu, kdy se míček po úderu jen kutálí. Podle pravidel může mít hráč s sebou na hřišti nejvýše 14 holí.

 

O shaftech

Spousta golfistů s vyšším handicapem a začátečníků si myslí, že pro ně výběr správného shaftu není důležitý, že oni rozdíl nepoznají. Opak je pravou. Pravdou je ale také to, že většina standardních shaftů je konstruována tak, aby vyhovoval většině hráčů. Jaké jsou tedy vlastnosti shaftů aktuálně prodávaných na trhu?Flex neboli pružnost

- označuje se nejčastěji písmeny (L, A, R, S, X)
L – dámský
A – seniorský
R – normální
S – tvrdý
X – extra tvrdý

Bohužel neexistuje žádná přesná norma na tyto hodnoty, takže se může stát, že shaft s tvrdostí R od jednoho výrobce bude tvrdší než S od jiného.


Torze neboli krouticí moment (někdy také strukturální tuhost)

- udává se ve stupních

Hráčům s pomalejším švihem je doporučována vyšší torze, protože jim pomáhá v impalu vyrovnat hůl a zabránit úderům doprava, hráči s rychlejším švihem zase tíhnou k nižší torzi, která pomáhá udržovat rovný let míče.


Hmotnost

- udává se v gramech ještě nezkráceného shaftu (v "surovém stavu")

Velmi důležitá vlastnost, která ovlivňuje pocit z úderu. Pokud je shaft lehčí, cítíte hmotnost více v hlavě, pokud těžší, vice je hmotnost rozložena v celé holi. Těžší shafty jsou vhodné pro agresivnější hráče nebo pro hráče s rychlejším švihem, lehčí shafty jsou zas vhodné pro pomaleji švihající golfisty.


Kick point neboli bod ohybu

- udávají se obvykle tři polohy: nízko, střed, vysoko

Shaft je různě pružný v horní a dolní polovině. Čím ohebnější je shaft ke své špičce (směrem k hlavě), tím vyšší trajektorii letu míče má tendenci produkovat. Čím je naopak pružnější ke konci (ke gripu) tím produkuje rány nižší.

 

MzViNWNkY